Kreiranje seksualne privlačnosti

Radionica Kreiranja seksualne priváčnosti

 • Napredna radionica vagy tehnikama kreiranja seksualne privilačnosti

 • Da biste pristupili ovoj radionici, trebate imati položen seminar Osnove zavođenja.

 • Broj dana: 1, Trajanje: 10: 00h - 18: 00h, Cijena: 1,250 kn

Na ovoj radionici ćete naučiti:

 • Tehnike kreiranja seksualne privlačnosti
 • Kontroliranje seksualne energije kroje zavođenje
 • Technika „kako je poljubiti” za različite situcije: dejt, klub, pred kućom…

 

 • Tehnike kreiranja seksuane privlačnosti u kinu
 • Kontroliranje seksualne energije kroje dejtove i kave
 • Verbalne igrice za podizanje seksualne energiaje

 

 • Napaljivanje DirtyTalk tehnikom
 • Tehnike napaljivanja pogledom u oči
 • Fizička eskalacija (dodiri) - što, kako i kada?
Lijepo se dodatno educirati, zar ne?

Stalkaj nas posvuda!

+3617910102

Budapest, Révay u. 17, 1065

Copyright DatingZona 2021